Mesterházy

Denes Mesterházy

Čítajúci

olej na lepenke, 33x24 cm