Medvecká

Mária Medvecká

Akademická maliarka Mária Medvecká sa narodila 11. septembra 1914, Medvedzie, zomrelA 23. aprílA 1987, Bratislava. Bola slovenská maliarka, predstaviteľka slovenského realistického impresionizmu. Pochádzala zo šľachtického rodu Medvecký z Medvedzieho a Malého Bysterca.( Medveczky de Medveczei és Kis Bisterczei). Po maturite v Košiciach študovala na Pedagogickej akadémii v Bratislave.

Pôsobila ako učiteľka v Zubrohlave, Tvrdošíne, Jablonke a Námestove. Po vojne pokračovala v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a v Prahe u profesora Želibského.

Stala sa maliarkou rodnej Oravy a jej ľudu. Od 50. rokov minulého storočia sa venuje i angažovaným témam socialistického realizmu obrazmi industrializácie a budovania socialistickej spoločnosti. Jej tvorba vychádza z impresionisticko-realistickej orientácie. Výber jej celoživotného diela sa nachádza v Galérii Márie Medveckej, sprístupnenej verejnosti v roku 1979 v obci Medvedzie.

Červené polia

olej na lepenke, 19x50 cm