Maňka

Pavel Maňka

Pavel Maňka sa narodil v roku 1929 v Leviciach. Absolvent Školy umeleckého priemyslu v Bratislave  pod vedením  prof. J. Chovana - grafika a propagačná grafika  a prof. M. Fikari - Dekoratívno abstraktné kompozície s možnosťou uplatnenia v architektúre. Všetky práce smerovali k súčastnému modernému umeniu. 1950-1956- štúdium na VYSOKEJ ŠKOLE VÝTVARNEHO  UMENIA v Bratislave  -  prof. J. Želibský  -  ateliér figurálnej kompozície   -  kresba a maľba. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa venoval abstraktnej maľbe, ktorou sa prezentoval na  neverejných "Konfrontáciach". Neskôr sa stal členom Klubu konkretistou ( zakladaťeľ  Arsén Pohribný ) a vo svojej tvorbe riešil plastické vzťahy medzi plochou a priestorom minimálnymi geometrickými výtvarnými prostriedkami.

Sediace dievča

1957, olej na kartóne, 31x24 cm