Lipták

František Lipták

František Lipták sa narodil v roku 1962 v Poprade. Študoval v r.1977 - 1981 - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor Grafické umenie, v rokoch 1981 - 1986 - VŠMU v Bratislave, scénografia (prof. Vychodil) Fero Lipták po ukončení vysokoškolského štúdia na VŠMU v roku 1986 začal spolupracovať s rôznymi divadlami na Slovensku a v zahraničí ako umelec v slobodnom povolaní. Pracoval takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale aj v divadlách v Čechách a Poľsku. Realizoval okolo 90 divadelných hier, 7 dlhometrážnych filmov, 5 filmov pre televíziu a 7 osobných výstav. Je zakladateľom nezávislej divadelnej spoločnosti Teatro Tatro. Od roku 1990 sa venuje filmu a ako architekt a výtvarník spolupracoval na profilových slovenských filmoch 90. rokov. Ako maliar realizoval 12 samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Výstavy: Bratislava, Praha, Viedeň, Nantes/ Francúzsko, Prešov, Banská Bystrica, Zakopane/ Poľsko, Hannover/ Nemecko Ocenenia: 1995 Český lev za film Záhrada, 1999 Cena Ruda Slobodu

Šachista

olej na plátne, 65x65 cm