Lhoták

Kamil Lhoták

Kamil Lhoták sa narodil 25. júla 1912 Praha, zomrel 22. októbra 1990 Praha. Bol maliar, grafik a ilustrátor, autor kníh i filmový výtvarník. Bol jedným zo zakladujúcich členov Skupiny 42. Kamil Lhoták nemal umeleckú školu, študoval Univerzitu Karlovu. Od roku 1940 bol členom Umeleckej besedy, v rokoch 1942-48 pôsobil v Skupine 42, od roku 1945 v Združení českých umelcov grafikov Hollar. Dominantou jeho tvorby bolo maliarstvo. Namaloval viac ako tisíc obrazov. Zo začiatku maloval drobné obrázky s motívami dobrodružných chlapčenských románov. Jeho základnou témou bolo 20. storočie, poézia mesta, ktorú nachádzal v jeho opustených mestských zákutiach. Maloval krajiny s technickými symbolmi, plné poézie technickej civilizácie, melancholické krajiny s balónmi, s  komínmi, stanice a železničné podjazdy, parky s lavičkami, rušné ulice velkomiest, starodávné bicykle, staré automobily a motocykle, traktory, vzducholode, lietadlá, benzínové pumpy ai.  Prvý krát samostatne vystavoval v roku 1939, od roku 1946 i v zahraničí a v roku 1947 získal 1. cenu benátskeho bienále kresleného filmu (Atom na rozcestí).  Kamil Lhoták bol nositeľom niekoľkých vyznamenaní: cena Václava Hollara (1967), zaslúžilý umelec (1967), medzinárodná cena Johanna Gottfrieda Herdera (Rakúsko, 1980).

predmestie

suchá ihla na papieri, 7,8x10,4 cm