Lazinovská

Elena Lazinovská

Elena Lazinovská sa narodila v roku 1903 v Beharovciach, zomrela v roku 2000 v Bratislave. Študovala na Akadémii v Drážďanoch (1928), neskôr na SVŠT a VŠP v Bratislave, kde v roku 1950 absolvovala.

Pri Strečne

1958, olej na plátne, 58x70,5 cm