Križan

Ľudovít Križan

Ľudovít Križan sa narodil v roku 1900, zomrel v roku 1979. Študoval na VŠVU v Budapešti a potom súkromne u A. Rigeleho v Bratislave. V Komárne navštevoval Harmosovu súkromnú školu. Vychádzal zo štýlového zázemia komárňanského výtvarného okruhu. Jeho sociálny expresionizmus čoskoro prekryli oveľa menej originálne umelecké zámery, situujúce krajinárstvo i figurálny ľudový žáner na polcestu medzi Benkom a Gwerkom. Samostatne vystavoval v Komárne, Bratislave, Prahe a Liptovskom Mikuláši.

Pohľad na Tatry

1933, olej na plátne, 90x100 cm