Krčmár

Ctibor Krčmár

Ctibor Krčmár sa narodil v r. 1924 v Semerove, zomrel v roku 1994 v Piešťanoch. Získal výtvarné vzdelanie v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej svetovej vojne študoval v Prahe na Štátnej grafickej škole u profesorov Petra Dilingera a Karola Mullera. V štúdiu pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Vladimíra Sychru, posledné dva roky u profesora Jána Želibského a Otakara Nejedlého. V roku 1952 získal absolutórium. Po ukončení štúdia žil a tvoril v Piešťanoch.

Za humnami

olej na lepenke, 60x43 cm