Kraicová

Viera Kraicová

Viera Kraicová sa narodila 5. 7. 1920 v Modre a zomrela v roku 2012 v Bratislave. Bola popri Rudolfovi Filovi jedinou predstaviteľkou maľby gestického a kaligrafického typu.

V rokoch 1939-1940 učila v Háji pri Trenčianskych Tepliciach. Na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave študovala v rokoch 1940-1944 u profesorov Martina Benku, Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha. V rokoch 1945-1950 si vzdelanie doplnila štúdiom na Akadémii výtvarných umení v Prahe napríklad u profesora Jána Želibského. Dva roky (1952-1954) bola asistentkou na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave a po roku 1954 pôsobila ako samostatná výtvarníčka.

Bola členkou ojedinelého výtvarného zoskupenia - Skupina 4 - v ktorom sa roku 1959 spojili štyri slovenské výtvarníčky: Viera Kraicová, Oľga Bartošíková, Tamara Klimová a Jarmila Čihánková. Obdobie existencie skupiny (1959-1966) vnieslo do ich tvorby nezanedbateľné zmeny. Prvá výstava ich zastihla ako realistické maliarky a tretia posledná (v r.1966 v Špálovej galérii v Prahe a v Galérii C.Majerníka v Bratislave) ukázala programy vyhraňujúce sa na základni nefiguratívnych názorov a tendencií. Už vtedajšia kritika oceňovala Vieru Kraicovú ako najtalentovanejšiu členku skupiny.

Jej výtvarné dielo je zastúpené v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave, Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, v Galérii umění v Karlových Varoch (ČR) a na mnohých ďalších miestach. Za svoju tvorbu získala cenu Cypriána Majerníka (1968), cenu Ľudovíta Fullu (1987) a titul zaslúžilá umelkyňa v roku 1988.

Jarné kvety

Olej na plátne, r.1960, 53,5x38,5 cm, značené vpravo dole ,,Kraicová 60"

Semafór

1965, olej na plátne, 37x41 cm, značené vpravo dole ,,VK 65"

Zátišie s kyticou a jablkami

1958, olej na plátne, 55,5x65 cm, značené vľavo dole ,,Kraicová 1958"