Konečný

Josef Konečný

Josef Konečný sa narodil v roku 1909 Žarošice (Hodonín), zomrel v r.1989 Hodonín. Bol maliar pôsobiaci na Horňácku a v Podluží. Študoval na pražskej AVU u Vratislava Nechleby v rokoch 1936-1939. Život a dielo Josefa Konečného bolo úzko spojené s mestom Hodonín, kde sa po štúdiach usadil a prežil celý život. Častým námetom obrazov Josefa Konečného je folklórna tématika. K maľovaniu folklórnych motívov ho viedlo členstvo v Združení výtvarných umelcov moravských, ale i bezprostredný vzťah k tradíciám a ľudovému umeniu. 

Cestou z poľa

olej na plátne, 95x76 cm