Kocka

Andrej Kocka

Andrej Andrejevič Kocka sa narodil 23. mája 1911 v Užhorode, v Zakarpatskej oblasti, zomrel v roku 1987 v Užhorode. Výtvarné vzdelanie získal na Užhorodskej škole maľovania u J. Bokšaya a V. Erdélyiho, u ktorých študoval v rokoch 1927 - 1931. V roku 1942 absolvoval akadémiu výtvarného umenia v Ríme (prof. Ferracia). Pre jeho tvorbu je príznačný farebný kolorit užhorodskej školy. Bol členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny od roku 1946. Zaslúžilý umelec Ukrajiny od roku 1971 a Ľudový maliar Ukrajiny od roku 1982.

Huculka

40 roky, olej an plátne, 64x53 cm