Katona

Nándor Katona

Ferdinad Katona - Nándor Katona,  vlastným menom Nathan Kleinberger sa narodil 12. septembra 1864 v Spišskej Starej Vsi, zomrel v roku 1932. Detstvo prežil v Kežmarku, kde sa jeho rodina neskôr presťahovala. Už ako dvanásťročný si privyrábal učením detí z bohatých rodín na slovensko-poľskom pohraničí. V roku 1880 prichádza na pozvanie Ladislava Mednyánszkého do Strážok , kde získava prvé výtvarné vzdelanie. V rokoch 1884 až 1890 študuje na Uhorskom kráľovskom učilišti modelárskeho kreslenia a Ústave pre profesorov kreslenia v Budapešti u pedagógov Júliusa Gregussa, Bertalána Székelyho a Karola Lotza. Po ukončení štúdií v Budapešti posilnený pozitívnym ohlasom výtvarnej kritiky odchádza do Paríža, kde vďaka štipendiu, ktoré získal, pokračuje v štúdiu na Academii Julian u Benjamína Constanta. Rok tvoril aj v prostredí  Barbizonského lesa. Aj napriek podnetnému prostrediu Paríža odchádza na ďalšie študijné cesty do Anglicka a Holandska. Svoju krajinársku tvorbu prezentuje na výstavách v Budapešti a v Mücsárnoku, kde získava ďalšie štipendium na študijné cesty do Anglicka, Belgicka a Holandska. Po návrate sa opäť venuje prevažne krajinárskej tvorbe poznačenej silným vplyvom svojho učiteľa. Získava mnohé medzinárodné ocenenia, na Slovensko sa však pravidelne vracia. Medzi jeho nenaplnené sny patrilo aj založenie vlastnej galérie v Kežmarku, čo sa však nikdy neuskutočnilo. Hlavnou témou Katonových obrazov sa stali atmosferické premeny prírody a jej náladovosť. Postupom času sa uňho začína prejavovať pesimistický kolorit, ponurá atmosféra, pohľady do lesných interiérov a zákutí. Jeho diela sa tak stávajú obrazom jeho duševného rozpoloženia. Melanchólia a smútok sa stali charakteristické pre jeho diela. Zahmlené krajinárske výjavy, večerný súmrak, odrazy vo vodných hladinách, jesenné výjavy, či pochmúrne prítmie zimy. Katonovo dielo nadobudlo melancholický až depresívny tón. Zmena nastala po úspechu, ktorý mu priniesol štipendium na študijné cesty, Jeho tvorba sa mení pod vplyvom stredoeurópskeho luminizmu, študuje premeny krajiny pod vplyvom svetla. Jeho krajina sa otvára. Maľuje rozľahlé nížinaté kraje s nízkym horizontom, ktoré sú zaliate slnkom. V každom diele ktoré vytvoril zrkadlil momentálnu náladu a okolie, v ktorom sa nachádzal.              

krajina

olej na kartóne, 35x42 cm