Kajlich

Aurel Kajlich

Akademický maliar Aurel Kajlich sa narodil v roku 1901 v Turej Lúke, zomrel v roku 1973.Bol žiakom profesora Maxa Švabinského na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1923 - 1927). Patril k významným postavám slovenského maliarstva. Jeho dielo má miesto v galériach, meno sa dostalo do náučných slovníkov. Aurel Kajlich bol maliar, grafik a ilustrátor popri rozmerných maľbách zanechal nepreberné množstvo brilantných kresieb, navrhoval poštové známky a bankovky. Najmä grafické práce vzbudzujú na posmrtných výstavách najmocnejší ohlas. Odborným hodnotením jeho diela sa zaoberal napríklad umenovedec M. Váross (1971). Keďže v meste nevznikla galéria, ktorá by sústredila a prezentovala vytvorené dielo, toto sa rozptýlilo na veľkom území, časť sa dostala do súkromných zbierok v zahraničí.

Cestou z poľa

olej na lepenke, 60x160 cm