Jiroudek

František Jiroudek

František Jiroudek sa narodil v roku 1914, zomrel v roku 1991 v Prahe. Študoval na Akadémii výtvarného umenia u W. Nowaka, prihlásil sa ku skupine Sedem v októbri – podľa mesiaca, kedy sa uskutočnila prvá výstava – v októbri 1939, od roku 1940 s nimi vystavoval. Od roku 1941 bol členom SVU Mánes a od roku 1961 profesorom AVU v Prahe. V začiatkoch svojej tvorby sa venoval portrétu, aktu, figurálnej kompozícii a krajine. Väčšinou išlo o malé či stredné formáty. V roku 1937 boli tri z jeho školných prác vybrané na výstavu študentských prác v Neapole. V období druhej svetovej vojny navrhoval scény a kostýmy pre divadlo v Ostrave, maloval obrazy z divadelného prostredia a s námetmi divadelných tragédií, ktoré  vyjadrovali vojnové obdobie. V lete v roku 1946 cestoval so skupinou maliarov prvý krát do Paríža. Po vojne sa venoval krajinomalbe, figurálnym a monumentálnym dielam a tiež ilustráciám. Od roku 1954 našiel svoj kraj v okolí Libechova. Prilnutie k vinárskemu kraju sa prejavilo v kresbách štetcom – ilustráciách ku knihe Dobrý človek ešte žije R. Rolanda. František Jiroudek je zastúpený v Českom múzeu výtvarného umenia v Prahe, v NG Praha, v Ermitáži v Petrohrade, na radnici mesta Lyngby v Dánsku, v galérii umenia v Toronte, v krajských a oblastných galériách u nás. Jeho stála expozícia bola na Štátnom zámku Mělník.

Hudobníci

olej na plátne, 61x83 cm