Jiřincová

Ludmila Jiřincová

Ludmila Jiřincová sa narodila v roku 1912, zomrela v r. 1994. Bola česká maliarka, grafička a ilustrátorka. Študovala na súkromnej maliarkej škole Rudolfa Vejrycha v Prahe (1924-1934), na keramickej škole v Bechyni (1935) a u profesora T.F.Šimona na AVU v Prahe (1939). Venovala sa volnej grafike (vytvorila cez 1 200 grafických listov), ilustráciám, kreslenému filmu, exlibris, známkovej i plagátovej tvorbe, maliarstvu. Ludmila Jiřincová bola členkou SČUG Hollar. Začínala prírodnými a krajinárskymi motívami z južných Čiech. V grafických technikách nachádzala nové možnosti: Ilustrácie k Villonovi (1951) vznikali podľa mezzotintovej techniky. Početná tvorba exlibris vznikala v suchej ihle, litografii a serigrafii. V roku 1965 vytvorila kreslený film Slóvce M, bol ocenený hlavnou cenou na festivale v Bologni. Zúčastnila sa mnohých výstav u nás i v zahraničí. Diela Ludmily Jiřincovej sú zastúpené i v zbierkach NG v Prahe. Ocenenia Ludmily Jiřincovej: r. 1960 Najkrajšia kniha ČSSR, r.1964 diplom za najlepší knižný obal New York, r.1972 cena v Boloni, r.1982 zaslúžilá umelkyňa.

Dievča s košíkom

farebný lept na papieri, 33,5x24 cm