Jasusch

Anton Jasusch

Anton Jasusch sa narodil 25. apríla 1882 v Košiciach, zomrel 3. júla 1965 v Košiciach.  Od roku 1898 študoval na priemyselnej škole stavebnej v Budapešti a na dôstojníckom učilišti. Od roku 1904 študoval maliarstvo na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, v roku 1906 v Mníchove a od roku 1907 na Académie Julien v Paríži.  Tvorba Antona Jasuscha patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy umenia 20. storočia na Slovensku.Anton Jasusch vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred prvou svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, maliarom precítenú, teda nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Následkom ich riešenia si Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, napájal sa v prvom rade z plošného dekorativizmu a z reminiscencií pleneristickej a impresionistickej maľby.  Prvá svetová vojna – ktorú maliar prežil najprv na talianskom a ruskom fronte, neskôr v zajateckých táboroch na Ďalekom východe, odkiaľ sa oneskorene, až v roku 1920 vrátil domov do Košíc – otriasla Jasuschovým duchovným svetom, bytostne zmenila jeho myslenie, vnútorné presvedčenie a zároveň i maliarovo poslanie a umelecký program: v rokoch 1920-1924 vytvoril obsiahly súbor tematických obrazov týkajúcich sa existenčných otázok človeka, zmyslu života a miesta človeka na zemi i v kozme, ako aj povahy i etického poslania človeka. Vyše polstoročná maliarska tvorba Antona Jasuscha tvorí neodmysliteľnú súčasť histórie výtvarného umenia na Slovensku a rozhodne patrí medzi vrcholné prejavy v medzivojnovom umení u nás.

Krajina s potokom

20.roky, olej na plátne, 65x85 cm