Jakoby

Július Jakoby

Július Jakoby sa narodil 28. marca 1903, Košice, zomrel 15. marca 1985, Košice. Bol slovenský maliar. Výtvarne sa najskôr vzdelával v súkromnej a grafickej škole E. Króna (1923 - 1926). V rokoch 1927 - 1928 študoval na VŠVU v Budapešti. Venoval sa kresbe, pastelu, kamenným a keramickým mozaikám. Jeho počiatočná tvorba bola silne sociálne motivovaná, s groteskným a vnútorne ironickým akcentom, ktorým sú poznamenané aj napr. diela Nezamestnaný krompašský robotník (1925), Strach (1934) a i.). Charakteristickým pre neho je dôraz na úlohu farby, ktorá umocňuje dynamiku a bezprostredný, uvoľnený rukopis (Cirkus). Július Jakoby patrí medzi tých autorov, ktorí najbezprostrednejšie a najzaujímavejšie reagovali na sociálnu vlnu 20. a 30. rokov. Zostal i potom maliarom úprimného záujmu o život človeka a o výjavy všedného mestského a čiastočne aj dedinského života. Významným kľúčovým okamihom maliarstva bol však až rok 1929, v ktorom prebral príklad Cézanna a táto jeho umelecká úprava vrcholila v niekoľkých dielach z rokov štyridsiatych, najčastejšie s námetom rybárov a člnkárov vzdialene odkazujúcich na Bonnardovu tvorbu. Druhý smer Jakobyho inšpirácie umením košickej moderny bol orientovaný na poetiku sociálnej maľby prezentovanú s Františkom Foltýnom. Je výrazným koloristom. Svojho času sa systematicky venoval aj maľbe pastelom, naväzoval na Kővariho. Samostatné výstavy mal v Košiciach, Bratislave a Budapešti. Titul zaslúžilý umelec získal v roku 1968. V roku 1970 Július Jakoby absolvoval jedinú zahraničnú študijnú cestu do Rakúska. V tom istom roku mu bola udelená Cena za zásluhy o rozvoj výtvarného umenia na Slovensku. Július Jakoby bol jednou z najvýznamnejších osobností našej i európskej výtvarnej avantgardy a bol to maliar osobitej koncepcie, svojou tvorbou bezprostredne reagujúc na najaktuálnejšie vtedajšie svetové sociálne dianie. V roku 1984 daroval Július Jakoby kolekciu svojich diel Národnej galérii v Prahe.

Zber ovocia

1964, olej na maliarskej lepenke, 25x35 cm