Ilečko

Jozef Ilečko

Jozef Ilečko sa narodil v roku 1909 v budapešti, zomrel v roku 1986 v Modre. Bol maliar, grafik, ilustrátor. Študoval súkromne maliarstvo u G. Malého a A. Struhára. Študoval dejiny umenia, archeológiu a estetiku na UK v Bratislave a na KU v Prahe. Pôsobil v maliarskej kolónii J. Alexyho v Piešťanoch. Vo svojej tvorbe sa pokúsil o pozitívne riešenie dobovo pociťovaného protikladu medzi národným a moderným. Východisko našiel v množstve kvázi modernisticky, ornamentálne štylizovaných krojovaných ženských hláv a polofigúr. Vytvoril nástenné maľby pre čitáreň Univerzitnej knižnice, ilustroval knihy pre deti i dospelých. Jozef Ilečko sa venoval aj grafike, kolážam, keramickej tvorbe. Najvýznamnejšie samostatné výstavy mal v Bratislave a Modre.

Žena v šatke

olej na kartóne, 27x17 cm