Huet

Paul Huet

Paul Huet ( 03.10.1803 - 08.01.1869 ) bol francúzsky maliar a grafik, narodil sa v Paríži. Študoval u Grosa a Guerina. Počas štúdií v rokoch medzi 1819 a 1822 sa stretával s anglickým maliarom Richardom Parkes Boningtonom v ateliéri u Grosa. Bonington  ovplyvnil Hueta v odmietaní neoklasicizmu a  maľbe krajiny založenej na dôkladnom pozorovaní prírody. Britské krajinomaľby sa vystavovali v Salóne v roku 1824. Pre Hueta to bolo prvýkrát, že zažil pocit sviežosti, zelenajúcej sa prírody, bez temnoty, hrubosti alebo manierizmu. Paul Huet v následnej tvorbe kombinoval emulácie v anglickom štýle s inšpiráciou odvodenou od holandských a flámskych starých majstrov, ako Rubens, Jacob van Ruisdael a Meindert Hobbem. Prvý krát vystavoval v Salóne v roku 1827, kedy bol jeden z jeho ôsmich predložených obrazov prijatý porotou. Potom sa ukazoval v Salóne pravidelne a získal podporu mnohých významných kritikov. Medzi jeho šampiónov patril Eugène Delacroix , ktorého Paul Huet stretol v novembri 1822. Menej nadšený Huetovou tvrobou bol Étienne - Jean Delécluze, ktorý označil Hueta ako "maliara, ktorý bol najviac verný zásadám Constable-a, Turnera, Daniella" Huet sa zúčastnil revolúcie v júli v roku 1830, a bol tiež zapojený do následnej republikánskej politiky. Huet získal zlatú medailu v Salóne v roku 1848. Vystavoval aj na výstave Universelle v roku1855, kde mu bola udelená medaila, a tiež vystavoval na medzinárodnej výstave v roku 1867. Huetove diela, medzi ktoré patria olejomaľby, akvarely, rytiny a litografie sú romantické. Paul Huet bol neobvyklý medzi francúzskymi krajinármi svojím využitím akvarelu v nákresoch a dokončovacích prácach, ktoré často pripomínali olejomaľby. Živosť, s ktorou označoval prírodnú formu ovplyvnila maliarov barbizonskej školy a neskôr aj impresionistov. Paul Huet zomrel v Paríži 8. januára 1869 .

Žena pred chalupou

olej na plátne, 80x100 cm