Hosberger

Emanuel Hosberger

Emanuel Hosperger sa narodil v roku 1891 v Prahe, zomrel v roku 1955. Študoval na Akadémii v Mníchove u profesora Brucknera, neskôr ovplyvnený Benešom Knupferom pri jeho pobyte v Prahe r. 1908. Miloval more, ktoré bolo častým námetom jeho obrazov. Na výstave v Opátii r. 1936 bol jeho obraz Rozbúrené more ocenený.

more

olej na lepenke, 34x51 cm