Hložník

Vincent Hložník

Vincent Hložník sa narodil 22. októbra 1919, Svederník, zomrel 10. decembra 1997 Bratislava. Bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedogóg, predstaviteľ svojbytného expresionizmu. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Študoval na UP škole v Prahe v oddelení monumentálnej maľby profesora Kyselu. Vincent Hložník bol zaslúžilý umelec, dvojnásobný laureát štátnej ceny a nositeľ niekoľkých domácich a zahraničných cien a vyznamenaní. Bol profesorom a rektorom na VŠVU a členom Skupiny výtvarných umelcov 29.augusta. S námetmi klaunov a cirkusantov nadviazal na príbuzné motívy F.Tichého, ako aj na symbolické témy zo života prenasledovaných a vojnou vydedených u C. Majerníka. Sociálna tematika prevládala i v pasteloch z týchto rokov. V povojnovom období, najmä po návrate v Taliansku /1949/ sa zjasňuje Hložníkova farebnosť, aby v nasledujúcich rokoch ustúpila novému obdobiu, v ktorom začala prevládať rýdza grafickosť. Príležitostne sa venoval aj plastike - expresívnym kompozíciám, najmä hlavám. Nadväzujúc na Majerníkov symbolizmus a vo voľnej grafike na expresívnosť a na humanizmus Kolomana Sokola, vyjadruje filozofický postoj i tiesnivý pocit človeka, obávajúceho sa o osudy jednotlivca a ľudstva. Súbežne s Hložníkovým maliarskym a grafickým dielom sa rozvila i jeho rozsiahla ilustračná tvorba. Mnohotvárne a rozsiahle dielo Vincenta Hložníka patrí svojim významom k čelným hodnotám súčasného výtvarného prejavu na Slovensku. Samostatne vystavoval v Bratislave, Žiline, Budapešti, Szegedíne, Kyjeve, Mexiku, Varšave a Káhire, Berlíne, Londýne, Glasgow, Prahe. Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry. Vo svojej tvorbe reagoval najmä na udalosti druhej svetovej vojny.O svojej tvorbe hovorí vo filme Profily - Vincent Hložník, ktorý realizovala Slovenská televízia Bratislava v roku 1994.

Sokoliar

olej na plátne, 141x61,5 cm

V kaviarni

1947, akvarel na papieri, 31x46 cm