Hložník

Ferdinand Hložník

Ferdinand Hložník sa narodil 18. novembra 1921, Svederník pri Žiline, zomrel 27. februára 2006. Bol slovenský akademický maliar. Žil a tvoril v Bratislave. V rokoch 1942 - 1946 študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej technickej univerzite u profesorov J. Mudrocha a M. Schurmanna. 

V rokoch 1947 - 1948 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Jure a do roku 1952 bol profesorom na reálnom gymnáziu v Bratislave. Od roku 1952 pôsobil Ferdinand Hložník ako samostatný umelec. Jeho doménou boli krajinomaľby, ilustrácie a súbor malieb s tematikou Slovenského národného povstania.

Okrem Slovenska a Čiech vystavoval aj v Nemecku, Poľsku, Mexiku, Švédsku, Taliansku a Brazílii. Ocenenia: v r.1967 Cena Cypriána Majerníka, v r.1982 titul zaslúžilý umelec.

Bojovníci

1965, olej na plátne, 78x60 cm

Jazdci

2001, kresba tušom, akvarelom na papieri, 29,5x41 cm