Hála

Ján Hála

Ján Hála sa narodil 19. januára 1890, Frymburk-Blatná, zomrel 17. mája 1959 Važec. Bol český maliar, kresliar a ilustrátor. Ľudovú školu vychodil v Blatnej v roku 1905, potom študoval na gymnáziu v Českých Budějoviciach a v roku 1909 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odbor história. Maliarstvo študoval v maliarskej škole F. Engelmullera a v rokoch 1910-15 na Akadémii výtvarných umení v Prahe.

Od roku 1918 žil v Blatnej, Moste a od augusta v 1923 až do svojej smrti vo Važci. Výnimku tvoria roky 1939-1940 kedy prechodne býval vo svojom rodisku. Ján Hála obdivoval dielo Mikoláša Aleša, sympatizoval s hnutím českej sociálnej maľby. Objavenú skutočnosť v podtatranskej obci Važec stvárňoval ako etnograf-dokumentarista, písal esejistické reportáže do Lidových novín. Po celý život vo svojej tvorbe čerpal námety zo života obyvateľov Važca. Od roku 1925 sa stáva členom Spolku slovenských umelcov, v roku 1928 Umeleckej besedy slovenskej, od roku 1948 Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Za účasť v SNP bol Ján Hála vyznamenaný Zlatou hviezdou partizánskeho oddielu Vysoké Tatry.

Jeho dielo je oslavou svojrázu podtatranského kraja a ľudu a príspevkom do vidiecko-žánrovej maľby folkloristického rázu. Bol tiež plodným ilustrátorom a publicistom. Ján Hála samostatne vystavoval v Prahe, Košiciach a Bratislave, Liptovskom Mikuláši). Súborné výstavy mal neskôr v Liptovskom Mikuláši (1982), Prahe (1982), Bratislave (1990).

Dievčatko s húskou

1943, olej na plátne, 25,5x24,5 cm