Gyurkovits

František Gyurkovits

František Gyurkovits sa narodil v Budapešti v roku 1876, zomrel v roku 1968. Sám sa začal  zdokonaľovať v kreslení a maľovaní. V čase, keď ho osud priviedol do Lučenca (v roku 1910), ako 34 ročný, mal už za sebou kúsok svojho života – ako aj štúdium na strednej a vysokej škole umeleckopriemyselnej v Budapešti, ďalej (v roku 1902) na akadémii Julian v Paríži – zároveň navštevoval aj večerný kurz kreslenia aktu u Colarossiho. Bol to prvý profesionálny výtvarník, ktorý žil a tvoril dlhšiu dobu v meste Lučene. Mestu urobil veľkú službu tým, že namaľoval portréty mestských hodnostárov. V meste Lučenec mal niekoľko výstav svojich diel.

Pred búrkou

olej na lepenke, 25x34 cm