Guttfreund

Otto Guttfreund

Otto Gutfreund sa narodil v roku 1889 Dvůr Králové nad Labem, Rakousko-Uhersko, zomrel v r. 1927 v Prahe. Bol významným kubistickým sochárom; priekopníkom českého novodobého sochárstva svetového významu. Jeho socha Úzkosť (1911) je považovaná za prvú kubistickú sochu. Otto Gutfreund v rokoch 1903-1906 študoval na Škole výtvarných umení v Bechyni (keramický ateliér). V rokoch 1905-1909 dochádza na Umelecko-priemyslovú školu v Prahe. V roku 1909 Gutfreunda zaujal Antoine Bourdellem u príležitosti jeho výstavy v Prahe usporiadanej SVU Mánes. V novembri prišiel do Paríža, kde se zapísal do Bourdellových kurzov sochárstva na akadémii Grande Chaumiere. Zoznamuje sa s  Augustom Rodinom, zaujíma sa o stredoveké umenie. Bourdellov ateliér opustil v roku 1910. Cestuje do Anglicka, Belgicka, Holandska a vracia sa do Prahy. V roce 1911 se stává členem Skupiny výtvarných umelcov, vystavuje Úzkost. Účastní sa druhej výstavy Skupiny a predstavuje významné diela: Hamleta, Harmóniu, Koncert v roku 1912.Učastní sa výstav v galérii Der Sturm v Berlíne a štvrtej výstavy Skupiny v Prahe. V roku 1914 cestuje do Paríža, kde se stretáva s Picassom, Grisom, Apollinairom a obchodníkom s umeleckými dielami Kahnweilerom. V roku 1920 opúšťa Paríž a žije medzi Prahou a rodným Dvorem Králové. Ďalší rok se účastní tretej výstavy skupiny Tvrdošíjní v Prahe, Brne a Košiciach. V roku 1924 sa zúčastňuje Výstavy Československého moderného umenia v Paríži a ďalší rok je tiež na Medzinárodnej výstave dekoratívnych umení v československom pavilóne v Paríži. V roku 1926 vyhráva konkurz na miesto profesora na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe a zúčastňuje sa výstavy Société Anonyme v New Yorku.

sediaca žena

bronz (3/4), výška 25 cm