Guderna

Ladislav Guderna

Ladislav Guderna sa narodil 1. júna 1921v Nitre, zomrel 7. októbra 1999 vo Vancouveri. Bol slovenský surrealistický maliar. Popri štúdiu na obchodnej akadémii navštevoval aj večerné kurzy Školy umeleckých remesiel, kde spoznal Ľudovíta Fullu. Od roku 1938 študoval v ateliéri Jána Mudrocha na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Štúdiá si prehĺbil na Akadémii výtvarných umení v Belehrade, ktorú absolvoval v roku 1944. V umeleckých začiatkom ho očaril fauvizmus a expresionizmus. Neskôr si ho podmanil francúzsky surrealizmus. Skoro si však našiel vlastný výtvarný surrealistický jazyk. V jeho obrazoch vládne atmosféra sna a zázrakov. Bol zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, členom českého spolku Mánes. Dva roky (1957 – 1958) pôsobil aj ako predseda Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave. Vystavoval doma i v zahraničí. Aj na svetových výstavách v Bruseli aj Paríži, na bienále v Benátkach či v Sao Paole. Za svoju tvorbu získal veľa domácich aj zahraničných ocenení. Guderna je jedným z najvýraznejšie intelektných typov slovenského maliarstva. Po roku 1968 LadislavGuderna žil v Toronte a tiež Vancouvri, kde bol členom surrealistickej skupiny Melmoth. Našiel si vlastný surrealistický rukopis, svojou výtvarnou aj teoretickou prácou sa zapájal do scény nadrealistickej poézie na Slovensku. Je považovaný za jedného zo zakladateľov slovenského výtvarného surrealizmu. V roku 1990 prišiel na návštevu do Bratislavy a podielal sa na príprave svojej súbornej výstavy v SNG. Ladislav Guderna mal 14 súborných výstav: Bratislava, Žilina, Brno, Praha a samostatne vystavoval aj v Taliansku a v Berlíne. Bol zastúpený na 24. Biennále v Benátkach, na výstave Unesco v Paríži, na 4. Biennále v Sao Paolo, na výstave v Moskve, na výstave Guggenheimovho múzea v New Yorku, na svetovej výstave v Bruseli, kde bol za svoje dielo ocenený. Bol tiež nositeľom ceny Cypriána Majerníka a titulu zaslúžilý umelec. Jeho tvorba patrí k zlatému fondu slovenskej výtvarnej scény. Zaradil sa ňou medzi svetových maliarov 20. storočia. Jeho obrazy sú v súkromných i štátnych zbierkach slovenských aj svetových galérií.

imaginárna krajina

1969, tempera na lepenke, 59x40 cm