Gantner

Hans Gantner

Hans Gantner sa narodil v roku 1853, zomrel v roku 1914. Bol rakúsky maliar. Maloval zver a krajinu v Jindřichove Hradci, bol žiakom viedenskej a mníchovskej akadémie u profesora Zuegela. Opakovane vystavoval v KJ a je zastúpený v mnohých domácich a zahraničných, súkromných i verejných zbierkach.

sediaca žena

olej na plátne, 31x23 cm