Gandlová

Kveta Gandlová

Kveta Gandlová sa narodila 27. mája 1926 v Košiciach, zomrela v roku 2004 v Bratislave. Študovala na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej univerzity v Brne a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave pod vedením významných predstaviteľov moderného umenia prvej polovice dvadsiateho storočia Williho Nowaka, Ľudovíta Fullu a Jána Želibského. Venovala sa voľnej maľbe a výtvarnému dotvoreniu architektúry. Jej špecializáciou boli práve monumentálne diela dotvárajúce súdobú ale i historickú architektúru. Monumentálna tvorba autorky vznikala na základe kompozičných experimentov v jej ateliéri, ktorý slúžil ako laboratórium jej výskumov. Mnohostranný výtvarný potenciál autorky sa prejavil aj v bravúrnom majstrovstve rôznych monumentálnych kompozícií a techník. Vo svojej komornej tvorbe vychádzala z európskej moderny dvadsiateho storočia. Tematicky sa venovala zobrazovaniu kvetov a ľudí. Práve mnohofarebné figurálne kompozície kytíc a portréty imaginárnych žien majú veľmi podobné farebné kompozície ako i tvarové princípy. Vo svojom výtvarnom vývoji prešla autorka od poetického realizmu, cez obdobie kubizujúcej abstrakcie s tlmenou farebnosťou až po osobitné farebné kompozície poznačené lyričnosťou fauvizmu a klimtovskej secesie. Svoje diela vystavovala na mnohých autorských i skupinových výstavách po celom svete. Okrem svojej domoviny a krajín strednej Európy zožala najväčší úspech v USA, kde sa nachádzajú v galériách ako i v súkromných zbierkach desiatky jej diel. 

Na poli

1957, olej na plátne, 55x98 cm