Galanda

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda sa narodil  4. mája 1895, Turčianske Teplice, zomrel  5. júna 1938, Bratislava. Mikuláš Galanda bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patril k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Študoval v Prahe na AVU. Bol prvým grafickým upravovateľom a výtvarným prispievateľom časopisu ľavicovej inteligencie DAV. Jeho začiatočná tvorba sa výlučne viazala na prostredie mesta. Galanda nielenže rozšíril námetovú a obsahovú bázu slovenského výtvarného prejavu, ale dal naplno vyznieť i problematike sociálno-tendenčného umenia. Galandovo dielo /koniec 20. a začiatok 30.rokov/sa zaujímavým spôsobom vyrovnalo aj s problematikou surrealizmu a metafizyckej maľby. Galandovo avantgardné snaženie úzko súviselo s tvorivým ovzduším novozaloženej školy remesiel kde aj vyučoval. Úzko spolupracoval s Fullom v rokoch/1929-1931/,mali aj spoločný ateliér a vydávali aj Súkromné listy/1930-1932/-jedinečný umelecký manifest na Slovensku. Galanda bol aj vynikajúci kresliar a grafik. Zaslúžil sa najmä o vysokú úroveň oblasti knižnej grafiky/ilustrácie,grafická úprava ex libris,novoročenky atď./Príznačná je technická čistota, priemyselnosť a zámernosť jeho výtvarného postupu i vlastnej metodiky tvorenia. Prejavil sa viac ráz aj ako scénický výtvarník. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Madona

gcaš na papieri, 22x14 cm

Návrh scény

kombinovaná technika na papieri, 19x32,5 cm