Frolka

Antoš Frolka

Antoš Frolka sa narodil v roku 1877, zomrel v roku 1935. Prvého učiteľa našiel mladý Antoš v Jožovi Uprkovi (1861 - 1940), ktorý mal za sebou akademické štúdiá, a jeho brat - sochár Franta Úprka (1868 - 1929) - patril k najlepším z Frolkových priateľov. Po rokoch učenia a služby u Joži Uprky sa Frolka v roku 1902 a 1903 snažil o prijatie na maliarsku akadémiu v Prahe. Nejaký čas tu dokonca i býval, ale po smrti matky musel tohoto svojho úsilia zanechať a vrátiť sa zase k Jožovi Uprkovi. Až v roku 1906 ako dvadsaťdeväť ročný, bol prijatý na akadémiu v Mníchove. Keď  v roku 1907 vzniklo v Hodoníne Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), stal sa jeho prvým tajomníkom. Na začiatku roku 1914 získal štipendium na štúdijný pobyt v Paríži, odtiaľ sa vrátil začiatkom leta, a po vypuknutí prvej svetovej vojny už v ňom  pokračovať nemohol. Bol odvelený do Viedne a odtiaľ na Východný front. Po chorobe bol však vojenskej služby zbavený a na front sa až do konca vojny nevrátil. Vojnové motívy tvoria v jeho diele významnú etapu, rovnako ako rada módnych návrhov pre viedenskú Modegesellschaft; načas sa stal dokonca predsedou tejto spoločnosti. Po vojne, kedy široko rozvinul aktivitu, prekonal ťažkú tvorivú krízu. Po celý život sa obliekal do kroja, hovoril rodným nárečím a patril k vynikajúcim spevákom, tanečníkom i hudobníkom.

V zime

1917, olej na plátne, 69x55 cm