Fremund

Richard Fremund

Richard Fremund sa narodil 9. apríla 1928 v Prahe, zomrel 21. mája 1969 v Prahe. Bol maliar a grafik.Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1945–1949; Vratislav Nechleba) a Akadémii múzických umení v Prahe (1951–1954; František Troster). Kolektivne vystavoval od roku 1945, samostatne od roku 1956. Člen skupiny Máj (od roku 1957) a SČUG Hollar (od roku 1957). V rokoch 1959–1966 vytvoril dvadsať deväť filmových plagátov.

Trenčiansky hrad

1952, olej na plátne, 70x86 cm