Flache

Július Flache

Július Flache sa narodil v r. 1892, Budapešť, zomrel v roku 1967, Banská Bystrica. Od roku 1907 zámočnícky učeň v strojárskych závodoch Láng v Budapešti, neskôr štúdiá na reálnom gymnáziu a zároveň na sochárskej škole K. Szödyho.Študoval na VŠVU v Budapešti a na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Usadil sa v Banskej Bystrici. Spočiatku maľoval pod vplyvom učiteľa G.Klimta, neskôr ho zaujal P.Cézanne, expresionizmus a odkaz renesancie. Mal blízky vzťah ku krajine a sociálnej realite Horehronia. Pokúšal sa o rozmerné historické kompozície. Pôsobivé sú jeho uvoľnené psychologické a žánrové podobizne, ktoré majú niekedy sociálno-kritickú (Nezamestnaný, 1932) alebo národop. tendenciu (Vidiečanka, Horehronec). Namaľoval početné pohľady na Banskú Bystricu a charakteristickú interiérové zátišia so salašníckymi predmetmi. Príležitostne písal maďarské básne a úvahy. Roku 1920 založil spolok Jednota výtvarných umelcov Slovenskej Výstavy : Banská Bystrica (1962).

pri večeri

olej na plátne, 116,5x138 cm