Filo

Julián Filo

Julián Filo sa narodil 10. 5. 1921 Nižná pri Piešťanoch, zomrel 2007 v Bratislave. Julián Filo študoval architektúru vo Viedni(1942 – 44), v štúdiu pokračoval na AVU v Prahe (1945 – 46), oddelenie kreslenia a maľby pri SVŠT v Bratislave u profesorov J. Mudrocha a D. Millyho. Od konca 50. rokov pracoval v architektúre v oblasti monumentálnej tvorby. Jeho komorná tvorba bola prezentovaná na mnohých individuálnych výstavách a kolektívnych prehliadkach doma a v zahraničí.  

Album mojich detí

1981, kombinovaná technika na plátne, 100x100 cm