Fiala

Josef Fiala

Jozef Fiala sa narodil 31. 7. 1882 v Prahe - Košířích, zomrel v roku 1963. Maliar v Prahe - Nuslích. Žiak pražskej akadémie u prof. Hynaise. Hlávkove štipendium mu umožnilo ročné štúdium v Taliansku a niekolkomesačný pobyt v Paríži a v Londýne. Na akadémii v Mníchove bol vynikajúcim žiakom prof. A. Janka. Bol figuralista, ale vplyv cudziny, obzvlášť Paríža, v ňom vzbudil túžbu po českej dedine a venkove. Tak tvoril žánre, v ktorých splýva krajina s figurálnou malbou.

ženy na poli

olej na plátne, 40x50 cm