Felix

Karol Felix

Karol Félix sa narodil v Košiciach, žije v Nitre. Tu absolvoval jeden ročník na Pedagogickej fakulte odbor výtvarnej výchovy a slovenského jazyka. Potom však zamieril do Bratislavy, kde v roku 1987 skončil Vysokú školu výtvarných umení pod vedením legendárneho Albína Brunovského na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby. Už počas štúdia sa výraznejšie prejavil, keď roku 1984 získal prvú cenu za grafiku v súťaži umeleckých škôl v Československu. Po absolvovaní štúdia ho rektor vyznamenal čestným uznaním. Odvtedy sa môže popýšiť viacerými oceneniami na domácej i zahraničnej pôde. Ide predovšetkým o vyznamenania v oblasti knižnej ilustrácie, grafických návrhov známok, ex libris. Mnohé výtvarné inšpirácie ako aj nezameniteľné skúsenosti si priniesol z rôznych študijných pobytov z Belgicka, Francúzska, alebo ako hosťujúci umelec mal možnosť navštíviť Chicago, Naperville a i. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, Združenia grafikov G-Bod a Združenia N`89, ktorého je spoluzakladateľom. Jeho tvorba  zaberá na výtvarnom poli viacero výtvarných techník, čo svedčí o značnej výtvarnej zručnosti, ale i neúnavnej snahe hľadať nové možnosti vyjadrovania sa. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Doteraz sa prezentoval samostatne na 30 výstavách doma i v zahraničí a ako spoluvystavovateľ bol účastný na vyše 100 expozíciách.

Iluzionisti

1989, lept, mezzotinta na papieri, 57,5x38,5 cm