Erdélyi

Vojtech Erdélyi

Erdélyi Vojtech sa narodil v r. 1891 Zahať, zomrel v r. 1955 na Podkarpatskej Rusi, študoval na maliarskej akadémii v Budapešti u prof. Ferenczy, Olgyay, Zemplényi a v Mníchove u prof. Iványi-Grunwalda.1029 – 31 bol na štúdijnom pobyte v Paríži. V roku 1927 založil spolu s J. Bokšayom Verejnú školu maľovania.

Dobová kritika pritom kládla jeho maliarstvo druhej polovice dvadsiatych rokov na roveň Jasuschovi, priznávala mu výnimočné miesto v rozmeroch maliarskej moderny Slovenska. Je zvláštne, že diela autora začali byť doceňované ponajprv na českých a potom maďarských aukciách, kde dosahujú nadštandartné konečné ceny.

Člen Spolku výtvarných umelcov v Bratislave a Užhorode. Vystavoval v Prahe (1929), Košiciach (1934). Podľa dobového kritika K. Brogyányiho: "jeho maľba presahuje hranice Slovenska, jeho kultúra, jemná výtvarná malebnosť má pôvod v Paríži... (Erdélyi) absolútne vycibrená maľba hľadá metafyzický obsah. Pátos Erdélyiho trudnomyseľného, s najväčšími témami sa pasujúceho symbolizmu však veľmi skoro utíchol v menej exkluzívnom, expresívne štylizovanom krajinárstve, či v sentimentálne poňatom sociálnom umení.

V súčastnosti dosahujú ceny autora na budapeštianskych aukciách relatívne veľmi vysokú úroveň /od 500 000 Sk vyššie/. Medzi jeho prvých žiakov patrili Kocka, Šoltés, Borecky a Kaššay. Z literatúry: Nový slovník československých výtvarných umělců, Ostrava 1993.

Zátišie

olej na plátne, 65x60 cm