Dobeš

Milan Dobeš

Milan Dobeš sa narodil 29. júla 1929 v Přerove. V rokoch 1951 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ladislava Čemického, Bedricha Hoffstädtera a na oddelení krajinárskeho maliarstva u prof. Dezidera Millyho. Od roku 1960 sa venuje tvorbe vizuálno-kinetických a svetelno-kinetických objektov. Napísal manifesty o Svetle a pohybe a o Dynamickom konštruktivizme. Zúčastnil sa na významných výstavách opticko-kinetického umenia doma a v zahraničí. Roku 2001 Nadácia Európskej kultúrnej spoločnosti založila Múzeum Milana Dobeša v Bratislave.

Kompozícia I.

1997, serigrafia na papieri, 19x20 cm

Kompozícia IV.

1996, serigrafia na papieri, 48x48 cm