Čunderlík

Marián Čunderlík

Marián Čunderlík sa narodil v roku 1926, Motyčky, zomrel v r. 1983, Demänovská dolina. Študoval na VŠVU v Bratislave/1949-1953/.  Po r.1954 pokúšal sa vo svojej tvorbe hľadať pretrhané spojivá s predvojnovým vývinom modernej maľby na Slovensku. Nadviazal na tvorbu svojho učiteľa E. Fullu a postupne sa dostával od štylizovaných figurálnych postáv k nefiguratívnemu prejavu. Prvé práce takéhoto charakteru sú z r.1958/séria monotypov/. Zúčastňoval sa na výstavách nefiguratívnych prác a na Konfrontáciách od r.1961.Spájal vlastne dva hlavné nástupy mladých/1957 a 1961/.Z jeho nefiguratívnej tvorby je najzaujímavejšia séria Zrkadiel,v ktorých štrukturálne pojednanie a obrazová skladba vyvolávajú zložité asociácie prenikania subjektívnych a objektívnych polôh. Pracoval priebojne v užitej grafike, v ilustrácii a v plagáte. Zapodieval sa i vytváraním objektov. 

Archaická figúra

okolo 1962, kombinácia techník na plechu, 40x42 cm

Dievča

1958, linoleoryt na papieri, 34x30 cm