Collinásy

Juraj Collinásy

Juraj Collinásy sa narodil v r.1907, Szerencs (Maďarsko), zomrel v r.1963. Začinal v Krónovej škole v Košiciach/1923-1927/.V rokoch 1930-1932 pobudol v Prahe,kde sa súkromne učil u Vincenca Beneša.Postupne inklinoval k fauvizmu .Njapôsobivejšie sú jeho formátom malé maliarske záznamy,naplnené modernou mestskou senzibilitou/maliarske zátišia,série,clownov,motívy z cirkusu,z divadla a pod./Po dočasnom výkyve na začiatku 50.rokov vracia sa opäť k osobitému fauvizujúcemu názoru.Súborné výstavy mal v Košiciach/1949,1957/a v Bratislave/1950,1958/.

Mariánsky stĺp

1958, olej na preglejke, 26x27 cm

Ulička v starom meste

olej na plátne, 18,5x19,5 cm