Čemický

Ladislav Čemický

Ladislav Čemický sa narodil  24.03.1909 Čemice-zomrel 06.01.2000 Stupava. Bol akademický maliar, národný umelec, vysokoškolský profesor. V tridsiatich rokoch 20. storočia absolvoval niekoľko štipendijných a študijných ciest po západnej Európe. Z nich najvýznamnejší bol pobyt v Paríži v rokoch 1935 – 1936 a 1938. Tu sa stretával s Pablom Picassom a ďalšími umelcami tzv. Parížskej školy. Pobyt v Paríži vniesol do jeho tvorby civilizmus a záujem o sociálne témy, mestskú perifériu. Vrchol svojej tvorby dosiahol na konci tridsiatych rokov. Jeho obľúbenými témami boli robotníci, legenda o Jánošíkovej smrti, portréty predstaviteľov slovenskej kultúry a priateľov a krajinky zo stredného Slovenska a Liptova. Výtvarný prejav Čemického sa stal výrazným v kresbe a pasteli. Bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. V rokoch 1949 – 1976 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Samostatne vystavoval v Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Bratislave. V zahraničí vystavoval v Moskve, Sofii, Budapešti, Berlíne a iných mestách.

Pred chalupou

1947, akvarel na papieri, 44x60 cm

zátišie s pohárom a štetcom

1933, akvarel na papieri, 37x29 cm