Bricard

Francois Xavier Bricard

Francois Xavier Bricard študoval u prof. Cormon a J.Tournoux. Venoval sa figurálnej maľbe a portrétom, najmä detí. Vystavoval v parížskom Salóne a to od roku 1904. Bricard bol veľmi uznávaným umelcom, ocenený čestnou medailou v roku 1920, a Hennerovou cenou v 1921. Francoisovi Bricardovi bol tiež udelený rád Chivalry v roku 1933.

Malý huslista

olej na plátne, 82x50 cm