Bokšay

Jozef Bokšay

Jozef Bokšay sa narodil 2.10.1891, Kobyly (Ukrajina), zomrel v roku 1975. Jozef Bokšay bol od roku 1918 profesorom kreslenia a geometrie na štátnom reálnom gymnáziu v Užhorode. Popri profesúre sa v plnom rozsahu venoval maliarstvu a kresleniu. Výtvarné vzdelanie získal na akadémií v Budapešti. Študijné cesty podnikol do Talianska, Nemecka, Viedne a Paríža. Vystavoval aj v Prahe (1926), v Brne (1928). Venoval sa maľovaniu kaplniek v Užhorode. J. Bokšay s obľubou maľoval portréty ľudí, s ktorými trávil spoločné chvíle. Bolo o ňom známe, že tieto diela im hneď aj venoval. V jeho tvorbe dominuje krajinomaľba Podkarpatskej Rusi s pestrým farebným kolorytom, ktorý navodzuje optimizmus a vitálnosť. Je spoluzakladateľom, spolu s Vojtechom Erdélyim, Užhorodskej školy maľovania. Jeho diela sú umiestnené aj v Tretjakovskej galérii. Najznámejšie obrazy: Jeseň na Uhu, Jesenná nálada, Pred západom slnka, Drevený kostolík v Jasini, Ježiš s deťmi. V jeho tvorbe dominuje farebnosť a prelínanie pestrých farieb. Téma Huculov, tanečníc, ale aj portréty rodiny a blízkych priateľov, tvoria nezanedbateľnú časť tvorby Jozefa Bokšaya.Aj v týchto dielach však zadokumentoval tak ľudovú krásu krojov tamojšieho etnika , ako aj vzácne medziľudské vzťahy spoločenskej komunity. Vo všetkých jeho prácach s figurálnou tématikou dodržiava techniku i farebnosť pre neho typickú. Jozef Bokšay maľoval aj tieto témy „ dľa duši “ ( veľmi známe sú jeho podobné diela : Portrét Vološčuka, Portrét kňažnej, Dievča v kroji, Moja vnučka, Hucul, Na polonine... ) . Všetky tieto diela majú veľkú historicko-dokumentačnú funkciu a pravdaže aj fantastickú – realistickú farebnosť, ktorú sa snažia dosiahnúť všetci jeho následnici a ktorá je typická pre celú ukrajinskú školu maliarskeho umenia dodnes. Nikdy sa nebál kombinácie ostrých farieb , ktoré sú práve pre zakarpatské maľby veľmi typické. V konečnom dôsledku jeho práce pôsobia optimisticky - až ukľudňujúco a perfektne zvládnutý koloryt i technika témy aj v tomto diele jasne dokazuje, že ide o špičkového umelca neorealizmu. 

Chalupa v lese

1926, olej na plátne, 45,5x53,5 cm

Kostolík

1937, olej na lepenke, 49x65 cm