Bílek

František Bílek

František Bílek sa narodil v roku 1907 v Zaječicích, zomrel v r. 1985. Bol český maliar a sochár. Navštěvoval večerné kurzy kreslenia v Prahe a zdokonaloval sa v malbe pod dozorom prof. Tomáša Františka Šimona a prof. Otakara Nejedlého z Akadémie výtvarných umení. Sochársku prípravu získal u sochára Otakara Rábla v Hořicích. Svoje diela od r. 1933 vystavoval na českom venkove. V rokoch 1935 - 1939 výtvarne tvoril na Slovensku, kde v r. 1938 uviedol súbor krajín v Trenčianskych Tepliciach. Od r. 1940 maloval na Turnovsku. Krajiny odtiaľto a Beskýd popisového rázu vystavil r. 1943 v Beaufortovej sieni v Prahe.

žena

akvarel na kartóne, 75x59 cm