Berkes

Antal Berkes

Antal Berkes sa narodil roku 1874 v Budapešti, zomrel roku 1938. 1889-1894 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Absolvoval študijný pobyt v Paríži. Zameriaval sa na mestské výjavy. Vystavoval v Műcsrnoku (1903). Jeho diela sú v majetku Maďarskej národnej galérie.

Pohľad na bulvár v Budapešti

olej na plátne, 59x78 cm

Promenáda

olej na lepenke, 24x34 cm