Berecz

Ladislav Berecz

Ladislav Berecz sa narodil v roku 1910, zomrel v roku 1972. Pôsobil ako maliar sakrálnych obrazov v Galante, Poprade, Bratislave a Košiciach. Vo svojej voľnej maliarskej tvorbe sa venoval predovšetkým tatranským motívom, žánrovej maľbe, obrazom zo života cigánov a aj náročnejším symbolistickým a alegorickým kompozíciám.

Bača s ovcami

olej na plátne, 43x65 cm

Tatranská krajina

olej na plátne, 72x92 cm