Bauch

Ján Bauch

Ján Bauch sa narodil v roku 1898, zomrel v r. 1995. Predtým, ako absolvoval Umelecko-priemyslovú školu a do roku 1924 aj Akadémiu výtvarných umení u Maxa Švabinského, sa vyučil u otca v Prahe za rezbára. V osemnástich rokoch dokonca prešiel zákopami. Táto životná skúsenosť nezostala bez odozvy na jeho osobnosti. Venoval sa maľbe, kresbe, ilustráciám, grafike, plastike, pracoval na oknách v chráme sv. Víta a v Karolíne. V súvislosti s Bauchovým umením sa hovorí o baroku a barokovosti. V jeho obrazoch je prítomná hlboko zažitá tradícia českého baroka. Barokový vzruch a rytmus sú predovšetkým v jeho dobrej  práci štetcov a priamo plastickom vrstvení farieb, rovnako ako v kontrastoch a dramatickej stavbe jeho obrazov. Sú prejavom snáď radosti z farieb, nie však optimizmu, skôr tragédie a horkosti.

Akt

1947, kresba ceruzou na papieri, 41x25 cm

Tučná Barbora

1947, kombinovaná technika na papieri, 34x20 cm