Baron

Karol Baron

Akademický maliar Karol Baron nar. 13. 9. 1939, Levoča, zomrel v r.2004. Patril k najvýraznejším predstaviteľom slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval odbor voľná maľba-gobelín. Od roku 1995 pôsobil na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Karol Baron bol členom výtvarného združenia Mánes. Preslávila ho najmä figurálna tvorba, v ktorej už od 60. rokov osobitným spôsobom rozvíjal prvky neosurrealizmu. Baron patril spolu s Albertom Marenčinom a Jurajom Mojžišom medzi členov legendárnej československej Surrealistickej skupiny. Svoje diela obohacoval o špecifické prvky čierneho humoru a absurdity.

Kartosexgrafie- súbor 6 diel

1999, koláž, kombinovaná technika na kartóne, 70x50 cm

Majálesy III.

1977, pastel na papieri, 69x99 cm