Bansághi

Vincent Bansághi

Vincent Bansághi sa narodil v r.1881 Reşita, zomrel v roku 1960 Rumunsko. Bol maliar, pôvodným priezviskom Steinacher. Od r. 1905 študoval v Budapešti, v rokoch 1911–1912 na Académie Julian v Paríži. Tu sa usadil na začiatku 20. stor., keď mu učarovalo prírodné prostredie Chľaby. V jeho tvorbe prevládajú krajinky. Maľoval zábery z ulíc Paríža, partie pri rieke Seine, z okolia Štúrova i pohľady na Vysoké Tatry. 

pri rieke

1930, olej na plátne, 55x75 cm