Balko

Stanislav Balko

Stanislav Balko sa narodil 29. septembra 1943 v Banskej  Bystrici. Je slovenský maliar, vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1961-64 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Dezidera Millyho a Petra Matejku, v rokoch 1964-1967 pokračoval v štúdiách na AVU v Prahe pod vedením profesorov Arnošta Paderlíka a Karla Součka. Po absolvovaní pôsobil na PF v Banskej Bystrici, kde od r. 1974 pracoval ako umelec v slobodnom povolaní. Od r. 1990 opäť pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vedie Katedru výtvarnej výchovy. Popri komornej maľbe a grafike sa venuje i monumentálnej tvorbe pre architektúru.

Rozpačitosť z Cyklu ,,Dialógy"

1986, olej na plátne, 35x55 cm, značené vpravo dole ,,S.Balko"

Slivkové gule ne nedeľu

1969, olej na kartóne, 40x50 cm, neznačené, na zadnej strane venovanie s podpisom

Súkromný pád

1986, olej na plátne, 90x75 cm, značené vstrede dole ,,S.Balko 86"