Andrašiová-Boťanská

Lenka Andrašiová-Boťanská

Lenka Boťanská Andrášiová sa narodila v roku 1941 v Békešskej Čabe. Bola žiačkou profesora Jána Mudrocha, prvého rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Tvorivé rozpätie autorky predstavuje maľba, kresba a grafika. Inšpiráciu nachádza vo sfére spoločenského a individuálneho života, v prírodných krásach ale aj vo všednosti okolitých vecí. Lenka Andrášiová – Boťanská pracuje so širokou farebnou škálou, uprednostňuje tlmené tóny teplých farieb. Býva a tvorí neďaleko Bratislavy.

Kvetinové zátišie

1965, olej na plátne, 81x65 cm, značené vpravo hore ,,L.Boťanská 65"

Sediaci akt

1966, olej na plátne, 61x46 cm, značené vpravo hore ,,Boťanská 66"